Afriklike populêre muzyk, lykas Afrikaanske tradisjonele muzyk, is grut en ôfwikend. De measte hjoeddeistige genres fan Afrikaanske populêre muzyk bouwe op cross-pollination mei western populêr muzyk. In soad genres fan populêre muzyk lykas blues, jazz, salsa, zouk en rumba binne ôfwikend fan ferskate graden op muzikale tradysjes út Afrika, nei Amerika troch sletten Afrikanen. Dizze ritmen en lûden binne dêrnei oanpast troch nijere genres as rock, en rhythm en blues. Ek hat Afriklike populêre muzyk eleminten, benammen de muzyske ynstruminten en optochtstudio-techniken fan westerske muzyk. De term "afropop" (ek stylearre afro-pop of afro pop) wurdt faak brûkt om te ferwizen nei hjoeddeistige Afrikaanske popmuzyk. De term ferwiist net nei in spesifike styl of lûd, mar wurdt brûkt as algemien termyn foar populêre muzyk fan Afrika.

Gjin produkten waarden fûn dy't oerienkomme mei jo seleksje.